הגדרות

 1. ארטרה, ח.פ. 557811056 להלן; ״החברה״.

 2. האתר – אתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.plantit.co.il.

 3. הצמחים – הצמחים הנמכרים באתר.

 4. העציצים – כלי הקיבול המכילים את הצמחים ונמכרים באתר כצירוף לצמח או בנפרד.

 5. קונה ברכישה עצמית – קונה הרוכש את המוצרים עבור עצמו.

 6. קונה מתנה – קונה הרוכש את המוצרים לצד שלישי.

 7. הלקוח קונה הרוכש ברכישה עצמית או קונה מתנה.

 8. כתובת למשלוח – הכתובת שצויינה באתר ככתובת למשלוח ההזמנה.

 9. יום ביצוע ההזמנה – היום בו התקבל אישור מחברת האשראי לביצוע העסקה.

 10. ימי העסקים הינם ימי חול (ראשון עד חמישי), ואינם כוללים ימי שבת וערבי חג.

 11. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לכל המינים.

כללי

 1. האתר משמש כפלטפורמה לרכישת צמחים ועציצים מעוצבים והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה.

 2. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין החברה ללקוח.

 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשינוי התקנון מפעם לפעם וזאת מבלי ליידע את הלקוח בהתראה מוקדמת.

 4. רישומי העסקאות במחשבי החברה בדבר ביצוע פעולות יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 5. החברה עושה כל שביכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר הינו מדויק. אולם, יובהר כי לעיתים עלולים להופיע בו אי דיוקים מסויימים שנגרמים בתום לב. הדבר נכון עוד יותר עבור צמחים ועציצים המיוצרים בתהליכי ייצור שאינם אחידים (עבודות יד). החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מאי דיוקים שבין נראות המוצר באתר למוצר ששווק בפועל.

 6. החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים מעת לעת וזאת ללא הודעה מוקדמת ללקוח.

 7. החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט (בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמב – 1982).

 8. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. החברה תפרסם באתר או ברשתות החברתיות מידע אודות אופן שינוי המבצע.

 9. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. במידה והלקוח מעוניין להסיר עצמו מן הדיוור, הוא יוכל לעשות כן בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל.

מוצרים

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. הלקוח רשאי לבטל את העסקה במסירת הודעת ביטול עסקה (הודעת הביטול) וזאת עד לתום 24 שעות מקבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את עיקרי תנאי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמא-1981 (החוק). ככל שהלקוח הנו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק, וההתקשרות בעסקה כללה שיחה עם נציג מכירות מטעם החברה, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית, המועד לקבלת הודעת הביטול יהא עד לתום ארבעה חודשים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר.

 2. הודעה על ביטול העסקה תיעשה באמצעות שליחת הודעת ביטול לחברה באחד מהאמצעים הבאים:
  (א) באמצעות דוא”ל לכתובת contact@plantit.co.il, (ב) באמצעות הודעה בעל פה בטלפון 1-700-556-554

 3. באחריות הלקוח לברר תוך זמן סביר את תקינות המוצר לרבות פגמים ולהודיע על כך לחברה בהקדם.

 4. זכות הלקוח להחזרת המוצרים כפופה להחזרת המוצרים בשלמותם כפי שהתקבלו בעת המשלוח.

 5. החברה שומרת לעצמה את הזכויות לשיקול דעת בלעדי לגבי מצב המוצרים שהוחזרו.

 6. כל החזר כספי יועבר לכרטיס האשראי שבאמצעותו שולמה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

 7. לא יינתן החזר כספי עבור פריטים אשר בגינם לא שולמה תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

 

אחריות החברה

 1. החברה עושה מאמצים רבים בכדי להביא את חווית רכישת הצמחים להיות הטובה ביותר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות והגישה אליו עשויה להיות מוגבלת מעת לעת.

 2. החברה מתחייבת לספק את הצמחים כשהם טריים ובאיכות מעולה.

 3. החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקה כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד.

 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

 3. אין להשתמש במידע ובנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם במקום אחר, בלא הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה.

 4. השם ‘Plant it’ וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 5. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית שלהחברה ובעלי החברה.

 6. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

 7. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

שמירה על סודיות

 1. החברה אינה אוגרת מידע הנוגע לאמצעי החיוב האישיים של לקוחותיה.

 2. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר במטרה לשמור ככל הניתן על סודיות ופרטיות המשתמשים. החברה משתמשת בשירותיהן של חברת WIX ולאומי קארד לסליקת כרטיסי אשראי ואבטחה לצורך בדיקת ואבטחת המידע. חברות אלה עומדות בתקנים קפדניים של נהלי אבטחת מידע. בנוסף, האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL המבטיח הצפנה של המידע המועבר בין הדפדפן (בבית הלקוח) לאתר (קרי שרת האינטרנט המאחסן את עמודי האתר).

 3. החברה לא תישא באחריות על מידע שנגנב/דלף וגרם נזק ללקוח בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, במקרים שאינם בשליטה ו/או במקרים הנובעים מכוח עליון.

 4. החברה מתחייבת שלא לעשות שום שימוש בפרטי הלקוח שהוזנו באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר ביצוע ההזמנה והעברת מידע נוסף ללקוח.

 5. החברה עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל החברה או אצל מי מספקיה.

ביצוע הזמנות דרך האתר

 1. רכישת צמחים ועציצים הן כמוצרים נפרדים והן כמוצרים משלימים תתבצע ע”י הלקוח באמצעות מילוי כל הפרטים המופיעים בטופס ההזמנה באתר.

 2. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטי הלקוח, אלא בהתאם למדיניות השימוש של האתר המוזכרת לעיל.

 3. במטרה להבטיח הגעת המשלוח בזמן וליעד הנכון, יש לוודא תקינות הזנת הפרטים בעת ביצוע ההזמנה. במידה ומוצר יוחזר לחברה משום שפרטי המשלוח לא היו תקינים, יחוייב הלקוח בדמי משלוח וטיפול.

 4. לאחר ביצוע ההזמנה באתר תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. לאחר אישור ההזמנה ע”י חברת האשראי תישלח ללקוח הודעה על כך לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה במהלך ההזמנה.

 5. יודגש כי החברה תהייה רשאית שלא לאשר הזמנה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.